Att anlita ett PER-anslutet företag

Att anlita ett PER-anslutet företag för plattsättning innebär bland annat följande:

PER-företag har alltid tillgång till de senaste rönen när det gäller applikationsmetoder genom medverkan i Byggkeramikrådets Tekniska Kommitté.

PER har varit med och skapat branschregler för våtrum. Medlemsföretagen tillämpar reglerna för trygghet mot vattenskador.

PER-företag omfattas av en garanti som träder in och tryggar konsumentens rätt om medlemsföretaget inte skulle fullgöra sina förpliktelser.

PER-företagen har genom samverkan med leverantörerna inom Kakelföreningen alltid tillgång till moderna och effektiva produkter.

PER verkar för god miljö i byggandet genom medverkan i Byggsektorns Kretsloppsråd.

PER-företagen har gemensamma dokument för Kvalitetsplan, Miljöpolicy, Byggvarudeklarationer m.m.

PER bedriver fortlöpande utbildning för medlemmarna, inom ekonomi, juridik och teknik.

Vi ingår i branschsamverkan –entreprenörer och leverantörer i samarbete