Kakel och klinker

Historia
Keramiska plattor är ett klassiskt, väl beprövat och enastående hållbart material. För ca 2500 år sedan monterades glaserad keramik i form av de hundratals berömda lejonrelieferna längs paradgatan i Babylon.

Men Babylon är sedan länge försvunnet. Kvar finns keramiken, väl bibehållen på museer världen runt. Vid utgrävningar för hundra år sedan fann man ett jättelikt pussel av välbevarad keramik. Bitarna är hälsningar från svunna tider. De ger oss en bild av hur människor byggde och levde. Skärvorna har vägrat låta sig förstöras av tidens tand.

I Sverige är bruket av kakel och klinker på stark frammarsch. På de senaste tio åren har användningen mer än fördubblats. Idag väljer vi helst lättskötta och miljövänliga naturmaterial på golv och väggar.

Kort om kakel och klinker
Klinker är glaserade eller oglaserade plattor av stengods med låg vattenabsorption. Kakel är porösare plattor som alltid är glaserade.

Kakel används mest på väggar och endast inomhus. Klinker används på både golv och väggar och finns även för utomhusbruk. På väggar med hårt slitage och på fasader och i bassänger ska det vara klinkerplattor.

Oglaserade klinkerplattor på golv är underhållsfria och ska inte vaxas eller förses med annat ytskikt. Rengöring med såplösning ger på sikt en vacker och tålig yta.

I våtutrymmen ska golv och väggar förses med tätskikt under plattorna. Fogarna är inte, och ska inte vara, vattentäta.

Golv- och väggkonstruktioner för våtrum enligt PER:s Branschregler ska vara godkända av Byggkeramikrådet.

När våtrumsarbeten enligt PER:s Branschregler utförs av entreprenör, ska företaget ha behörighet, utfärdad av Byggkeramikrådet. Behöriga företag finns i Branschreglerna.

Keramik är ett miljövänligt naturmaterial som inte har någon skadlig inverkan på omgivningen varken under tillverkning, användning eller kvittblivning.